Edukacja Poprzez Zabawę

Uzdolnione dziecko, które wkracza w pierwotny obszar edukacji przedszkolnej edukuje się poprzez zabawę. W tym pierwszym stadium edukacji i wychowania rozwój dziecka przebiega pod nadzorem rodziców. Dopiero potem najważniejszą rolę zaczynają odgrywać pedagodzy w szkole podstawowej. Edukacja w oparciu o […]